Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Lasse Mattila.

Motståndet ett tecken på framgång – Nyhetsbrev januari 2023

Läs nyhetsbrevet för januari månad >>

Det börjar skaka i grunderna för den medicinska modellen. Det sägs att varje sanning passerar fyra stadier på vägen till att bli allmängiltig: tystnad; förlöjligande; kraftigt motstånd; och acceptans. I januari blev jag och psykologen Markus Dencker oväntat påhoppade av  psykiatriprofessorn och ledamoten i kungliga vetenskapsakademien, Markus Heilig, som i märkbar affekt spyr ut kritik mot vår tidigare artikel Hur myndigheter formar våra föreställningar om psykiskt lidande. Läs hela nyhetsbrevet >>

Nyhetsbrevet januari 2023

I nyhetsbrevet för januari kan du bland annat läsa om följande;

  • Två lysande stjärnor som arbetar för att hitta alternativ och nödvändiga komplement till psykofarmaka
  • Alltför många barn får ADHD-mediciner för lättvindigt – Göteborgs-Posten
  • Premiär för månadens nyheter
  • Digitala torgmöten 2023
  • Våra synpunkter på Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism
  • Kontroversiell studie om elchocker till barn
  • Mad in Sweden summerar 2022
  • FAP summerar 2022 och ser fram emot 2023
  • Brukarstyrd inläggning

Läs nyhetsbrevet för januari månad >>

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila