Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Två lysande stjärnor som arbetar för att hitta alternativ och nödvändiga komplement till psykofarmaka – Samtal med Liv

Igår släpptes avsnitt 40 av Ann-Christine ”Liv” Magnussons podd ”Samtal med Liv”. Ett avsnitt där jag medverkar tillsammans med psykologen Hans Lindqvist.

Den traditionella sjukvården är fortfarande biomedicinskt och farmakologiskt inriktad här i Sverige, men det sker en utveckling. Det är både Lasse Mattilas och Hans Lindqvists gärningar ett bevis på.

Lasse är utbildad socionom med olika vidareutbildningar och mycket arbetslivserfarenhet. Han jobbar bland annat med psykisk ohälsa och förmedlar hur vi kan förstå och bemöta människor på ett mer ändamålsenligt sätt än vi gör i dag. Lasse är initiativtagare till FAP (=Föreningen Alternativ till Psykofarmaka), en förening som arbetar för att förbättra folkhälsan och vars stadgar finns här: https://www.alternativ-till-psykofarmaka.se/stadgar/

Hans har valt att jobba vidare som psykolog trots, eller tack vare sin ålder. Hans drivkraft är att få människor att komma i kontakt med sina känslor och inse att kroppen bär på alla våra känslor och minnen. Han uttrycker ofta: ”Det knoppen inte minns gör kroppen.”

Det är min förhoppning att de humana metoder som jag nämner i avsnittet som homeopati, frekvensterapi, bioresonans och Ayur Veda blir mer kända och tillgängliga för allmänheten inom en nära framtid.

Läkemedelsindustrins starka fäste i Sverige är kanske en orsak till att vi i Sverige är väldigt selektiva när det gäller att rekommendera metoder andra än de etablerade, trots att evidens finns. Jag är dock övertygad om att förändringar är på gång som leder till alla människors rätt att välja det som gynnar dem bäst.

Både Lasse och Hans är män som jag uppfattar fullföljer sina livsuppgifter. De gör det de älskar för att människor ska må bättre. Båda hade upplevelser tidigt under sin uppväxt, som bidragit till det de brinner för i dag. Jag är så tacksam för Lasses och Hans arbete och det gör mig hoppfull inför framtiden.

Lasses hemsida: https://lassemattila.com


Lasse