Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Alltför många barn får adhd-mediciner för lättvindigt – Göteborgs-Posten

Göteborgs-Posten, 2023-01-20

I höstas publicerade Socialstyrelsen remissversionen av nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD. I riktlinjerna ges högsta prioritet till att än fler barn och ungdomar med misstänkt ADHD ska diagnostiseras och att läkemedel ska ingå i första linjens behandling. Samtidigt bortser man från vetenskaplig kunskap om att stress, psykosocial belastning och psykiska trauman kan leda till ADHD-symptom, skriver bland andra Jan Aronsson, leg. psykoterapeut.

Läs hela artikeln >>