Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Vi summerar 2022 och önskar alla våra läsare ett gott nytt år 2023 – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2022-12-30

Året närmar sig sitt slut och vi har nu summerat det snart gångna året. Det har varit ett händelserikt år. Med detta, årets sista publicering, vill vi göra en liten tillbakablick på 2022 och önska alla våra läsare ett gott nytt år 2023.

Under 2022 har vi publicerat sammanlagt 106 artiklar, varav 35 blogginlägg; 2 forskningsartiklar; 2 personliga berättelser; och 65 nyheter från nätet. Nedan en sammanställning av de 10 mest lästa artiklarna under året.

De 10 mest lästa artiklarna under 2022

  1. Depression inte orsakad av kemiska obalanser i hjärnan, 2022-07-23, av Lasse Mattila, kategori Forskning.
  2. Att sluta med antidepressiva läkemedel, 2022-02-21, av Sven Ternov, kategori Bloggar.
  3. ”Vill du inte ha mediciner så kan jag inte hjälpa dig”, 2022-07-09, av Lasse Mattila, kategori Bloggar.
  4. Att förstå psykiska problem utan diagnoser, 2022-12-21, av Lasse Mattila, kategori Bloggar.
  5. SvD:s artikel om depression vilseleder allmänheten – om behöver rättas, 2022-10-09, av Lasse Mattila, kategori Bloggar.
  6. Traumaresponser eller flertal diagnoser?, 2022-05-26, Bianca X, kategori Bloggar.
  7. Författarnas svar på kritiken mot studien som krossar myten om kemisk obalans som orsak till mänskligt lidande, 2022-07-30, av Lasse Mattila.
  8. Fler unga vuxna vill få sina diagnoser avskrivna, 2022-01-24, av Mad in Sweden, kategori Nyheter från nätet.
  9. Onödiga »utredningar« orsaken till psykiatrins köer, 2022-04-04, av Mad in Sweden, kategori Nyheter från nätet.
  10. Tro inte på Wold – föräldrar spelar roll, 2022-02-15, av Mad in Sweden, kategori Nyheter från nätet.

Läs hela artikeln >>