Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Vi summerar 2022 och ser fram emot 2023 – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2022-12-29

Kalenderåret, och så småningom även vårt fjärde verksamhetsår, lider mot sitt slut. Som våra tidigare verksamhetsår sedan föreningens bildande senhösten 2018 så har det varit ett intensivt år. När jag nu summerat det snart gångna året så blir jag både stolt och inspirerad av det vi tillsammans har åstadkommit.

Även om året ännu inte är slut så ser jag redan fram emot att få dela även nästa år med er, och fortsätta vårt gemensamma arbete för den förändring som vi finns till för. Och vi har mycket att se fram emot under kommande året. Vill du fortsätta att vara med på resan så betala gärna din medlemsavgift för 2023.

Vi har här nedan sammanställt några av de aktiviteter som vi genomfört under året.

Se sammanställningen av FAP:s aktiviteter 2022 >>