Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Digitala torgmöten 2023

Jag har tänkt mycket på den energi som uppstår när vi människor möts. Utbyter tankar och idéer för att utveckla och förändra samhället. För visst finns det en hel del att förändra. För min del har förändringsarbetet kommit att handla om synen på människan och på psykiskt lidande och hur vi ser, förstår och bemöter psykiska problem.

Under 2023 kommer jag att bjuda in till ”digitala torgmöten” där vi kan samlas och diskutera hur vi kan förstå och hantera psykiska problem utan diagnoser. Tiden för träffarna kommer att vara första måndagen i månaden kl. 18.30-19.30. Träffarna kommer att äga rum på Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87436653377 (samma länk för varje träff).

Första tiden kommer att vara måndagen den 2 januari kl. 18.30-19.30. Ingen föranmälan krävs för denna träff.

Upplägget

Jag kommer att inleda varje träff med en kort introduktion kopplat till temat. Efter denna inledning kommer ordet att vara fritt. Jag kommer att leda och vid behov dela ordet under mötena som kommer att vara i 60 min. Det är helt ok att vara med och lyssna, utan att delta i samtalet. Dock önskar jag att alla deltar med en påslagen kamera.

De digitala torgmötena kommer att ske varje första måndag i månaden under 2023 (januari-december). Tiderna för de digitala torgmötena kommer därmed att bli följande.

  • Måndagen den 2/1 kl. 18.30-19.30
  • Måndagen den 6/2 kl. 18.30-19.30
  • Måndagen den 6/3 kl. 18.30-19.30
  • Måndagen den 3/4 kl. 18.30-19.30
  • Måndagen den 1/5 kl. 18.30-19.30
  • Måndagen den 5/6 kl. 18.30-19.30
  • Måndagen den 3/7 kl. 18.30-19.30
  • Måndagen den 7/8 kl. 18.30-19.30
  • Måndagen den 4/9 kl. 18.30-19.30
  • Måndagen den 2/10 kl. 18.30-19.30
  • Måndagen den 6/11 kl. 18.30-19.30
  • Måndagen den 4/12 kl. 18.30-19.30

Frågor eller funderingar

Har du frågor eller funderingar kring de digitala torgmötena (ja, eller något annat för den delen) så tveka inte att höra av dig. Du når mig på 0708-22 79 95 alternativt via mail lasse@lassemattila.com.

Välkommen!

Lasse