Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Lasse Mattila.

God Jul & Gott Nytt År 2023! – Nyhetsbrev december 2022

Läs nyhetsbrevet för december månad >>

Förra veckan uppträdde och föreläste jag på Socionomdagarna i Stockholm. De flesta av mina reflektioner både under och efter arrangemanget har kommit att handla om hur synen på psykiskt lidande påverkar de faktiska utfallen av våra insatser. Läs hela nyhetsbrevet >>

Nyhetsbrevet december 2022

I nyhetsbrevet för december kan du bland annat läsa om följande;

  • Hur myndigheter och media formar våra föreställningar om psykiskt lidande – Kvartal
  • Att förstå psykiska problem utan diagnoser
  • Allmänläkare ska inte skriva ut antidepressiva till barn
  • Fotbollen skulle vara min biljett bort från utsattheten
  • Region Skåne öppnar mottagning för att avdiagnostisera ADHD
  • Vad händer om vi tar bort psykiatriska diagnoser?
  • Norge och Danmark mer försiktiga med psykofarmaka till barn än Sverige
  • Vi måste prata om barnen som vantrivs i kulturen

Läs nyhetsbrevet för december månad >>

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila