Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Hur myndigheter och medier formar våra föreställningar om psykiskt lidande – Kvartal

Kvartal, 2022-12-10

Att depression beror på låga serotoninnivåer är en seglivad uppfattning. Men det stämmer inte enligt en stor brittisk studie. Psykologen Markus Dencker och socionomen Lasse Mattila undrar varför det är så tyst om studien i svenska medier.

Att depression orsakas av kemiska obalanser i hjärnan är en vida spridd föreställning, särskilt hos personer som själva är deprimerade.1 I decennier har det påståendet förts vidare av experter som ska ge oberoende vetenskaplig information, till exempel av svenska Vårdguiden och på läkemedlens bipacksedlar.2

Men sedan länge har det varit känt bland forskare och på kliniker att det inte finns vetenskapligt stöd för att depression orsakas på det sättet.3 Redan 1999 avfärdades till exempel den så kallade ”serotoninhypotesen” av amerikanska psykiatriförbundet (APA).4 Även hos svenska Socialstyrelsen är man medvetna om att det saknas vetenskapligt stöd för den teorin.5

Trots det verkar det inte ha funnits något stort intresse i Sverige – vare sig inom vården, hos myndigheter eller bland forskare och journalister – att nyansera den utbredda föreställningen.

Läs hela artikeln >>