Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Psykisk hälsa i ett diagnostiskt samhälle – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2022-11-28

Av Melinda Sandström

Att växa upp och höra att det är fel på en dag ut och dag in, att jag var annorlunda, att jag var brådmogen, lillgammal och en lögnare. Att bli övergiven, vara vilsen och lära sig att överleva utan vuxnas hjälp. Jag är mamma, änka och en unik individ. Fast i ett samhälle som inte har plats för sådana som mig, för vissa är jag en belastning för andra är jag den viktigaste personen i deras liv. Jag lever, jag har överlevt och kämpar varje dag. Jag är tacksam för det jag har och tar aldrig någonsin någon förgivet. Jag har svårt för materialister. Jag önskar att kämpa för de som inte får sin röst hörd.

Läs hela artikeln >>

Depressed sad child sitting on the floor, in the door. The little boy is hiding his head between legs.