Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Mad in Sweden lanserar Facebook-sida och nyhetsbrev – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2022-11-25

Förra veckan lanserade vi vår Facebook-sida och idag lanserar vi vårt månatliga nyhetsbrev.

I takt med att Mad in Sweden växer söker vi kontinuerligt nya sätt att utveckla vårt arbete för att reformera samhällets syn och insatser vid psykiskt lidande. Lanseringen av Facebook-sidan och nyhetsbrevet är två steg i vårt långsiktiga utvecklingsarbete.

Facebook-sidan

På vår nya Facebook-sida kan du läsa om publicerade artiklar och senaste nyheter. Genom att gilla och följa sidan kan du även få notiser om det som publiceras. Se och gilla vår nya Facebook-sida >>

Bild på Mad in Swedens Facebook-sida.

Nyhetsbrevet

Idag lanserar vi vårt nya månatliga nyhetsbrev. Nyhetsbrevet innehåller en samling av månadens publicerade nyheter. Första nyhetsbrevet går ut i slutet av november 2022. Läs mer om och prenumerera på nyhetsbrevet >>

Bild på Mad in Swedens första nyhetsbrev, november 2022.

Har du frågor eller funderingar eller om du vill delta i arbetet med Mad in Sweden, tveka inte att höra av dig till mig. Du når mig genom lasse@lassemattila.com.

Lasse Mattila