Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Bild på en skylt om Socionomdagarna.

Musikuppträdande och föreläsning på Socionomdagarna 2022

Tisdagen den 22 och onsdagen den 23 november kommer jag att uppträda och föreläsa på Socionomdagarna 2022.

På tisdagen den 22 november, då Socionomdagarna har sitt traditionella mingel i stora hallen på Stockholmsmässan, kommer jag uppträda med sång och musik. Uppträdandet äger rum mellan kl. 16.50-17.30.

Onsdagen den 23 november, under Socionomdagarnas andra dag, kommer jag att föreläsa kl. 12.30-13.30. Föreläsningen, som handlar om psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning, kommer bland annat att innehålla följande;

    • Psykisk ohälsa – vad är det?
    • Psykiska ohälsans uttryck, omfattning och kostnader
    • Att förstå och bemöta psykisk ohälsa
    • Återhämtning: evidensbaserad praktik och relationell omsorg

Läs mer om Socionomdagarna och se hela programmet >>

Lasse