Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Bild på texten "elevhälsan.se + Merck = sant."

Läkemedelsindustrin och elevhälsan

Svenska webbsidan elevhälsan.se har inlett ett samarbete med läkemedelsbolaget Merck. Ett samarbete som kan och bör ifrågasättas.

För en tid sen fick jag ett nyhetsbrev från webbsidan elevhälsan.se. I nyhetsbrevet gjorde sidan reklam för kommande utbildning om HPV och HPV-vaccin.

”Gå ihop med skolans NO-lärare och ge era elever i årskurs 5 möjligheten att lära sig om HPV och vaccin på ett interaktivt och engagerande sätt inför det kommande vaccinationstillfället, med hjälp av MSD:s (Merck Sharp & Dohme AB, min anm.) utbildningsguide och spelet Minecraft: Education Edition.”, löd texten i nyhetsbrevet.

Då jag vet att även frågan om HPV och HPV-vaccin, liksom en del andra ’hälsofrågor’, varit mycket omtvistad blev jag nyfiken på vad denna utbildning skulle innehålla.

Redan efter första klickning hade jag till min stora förvåning blivit ledd till läkemedelsbolaget Mercks sida om utbildningen (vaccinutbildning.se), med möjligheter att botanisera fritt i bolagets rika utbud av material.

Med vetskap om de vetenskapligt fastställda riskerna med HPV-vaccin och läkemedelsbolagens närmast totala brist på etik och moral vid marknadsföringen av sina produkter är inte samarbetet med elevhälsan.se och Merck oproblematiskt. Snarare väldigt problematiskt. Att som säkert välmenande samlingsplats för de som arbetar med elevhälsofrågor i skolan sprida läkemedelsbolagens, i detta fall Mercks, propaganda på det sätt som elevhälsan.se gör är för mig att brista i omdöme och i sitt ansvar gentemot både skolpersonal och elever.

Kontakt med elevhälsan.se

Efter att jag uppmärksammat att Merck stod bakom utbildningen och all dess material tog jag kontakt med elevhälsan.se för att fråga hur resonemangen gått bakom beslutet att inleda ett samarbete med Merck och att marknadsföra deras utbildning. Efter några till synes nonchalanta svar får jag till slut svaret från elevhälsan.se:s kontaktperson, Johannes Innala, att ”Vi jobbar med ett antal olika aktörer både kommersiella, ideella och myndigheter. Vi lyfter saker som kan främja elevhälsans arbete och gör kommersiella samarbeten med alla dessa. […] Satsningen som MSD och Microsoft tagit fram är ett sånt exempel. […] Vad gäller just denna satsning har vi pratat med en rad olika personer som tycker att detta initiativ är ett bra sätt att prata om många olika frågor på ett bra sätt. […] Och satsningen lyfter en bredare fråga och ger en bred kunskap om vaccin som är den del av kursplanen.”

Läkemedelsbolagens roll i utbildning och information

Att läkemedelsbolagen är mycket aktiva och kreativa i sin marknadsföring är ett känt faktum. Det är just detta som, tillsammans med industrin aggressiva lobbyarbete, genererat bolagens miljardvinster och industrins dominerande roll när det gäller utbildning och information inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Som jag skrivit tidigare så är den svenska marknaden för ”life science”, som läkemedelsindustrin valt att omformulera sin propaganda till, den hetaste och mest aktiva i hela Europa. Det är lätt att förstå. Frågan är om vi ska acceptera läkemedelsbolagens dominans i samhället, i de politiska debatterna, i våra olika informationskanaler, från public service till privata mediebolag och andra informationsplattformar.

För mig är svaret ett tveklöst nej.

Lasse Mattila