Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Bild med text där det står ”WORLD SUICIDE PREVENTION DAYI 10 DAY10SEP SEP” och Lasse Mattila.

Internationella suicidpreventionsdagen – Vi kan förebygga självmord om vi vill

Idag är internationella suicidpreventionsdagen. Under 2021 dog 1 226 personer av säkert fastställda suicid i Sverige. Av dessa var 873 män och 353 kvinnor, 11 var barn under 15 år. Ytterligare 279 fall registrerades där det fanns misstanke om suicid, men där avsikten inte kunde styrkas.

Det hoppfulla mitt i allt det mörka är att vi kan förebygga självmord. För det krävs dock en tydlig perspektivförflyttning från de idag dominerade biomedicinska och farmakologiskt inriktade perspektiven mot mer personcentrerade och rättighetsbaserade perspektiv. Vi behöver förstå att de olika uttryck för psykiskt lidande som människor visar inte handlar om sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. De handlar om funktionella reaktioner på svåra och överväldigande livssituationer. När vi förstår detta, och kan bemöta varandra utifrån denna förståelse, kan vi också förebygga och hindra självmorden.

De hållbara perspektiven finns, liksom kompetensen på flera håll. Frågan är när vi som samhälle är beredda att ta till oss dessa och låta fler barn slippa förlora sina mammor och pappor, fler syskon förlora sina bröder och systrar, och fler föräldrar förlora sina söner och döttrar – alldeles för tidigt och helt i onödan.

Lasse