Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Bild på Lasse Mattila.

Vi har allt vi behöver för en förändring – Nyhetsbrev augusti 2022

Läs nyhetsbrevet för augusti månad >>

Likt vattnet som alltid hittar en väg fram i naturen kan inget stoppa en idé vars tid är mogen. När jag tittar omkring mig och betraktar både vår samtids galenskaper och den folkrörelse som växer fram för en hållbar positiv förändring så är det uppenbart. Tiden för förändring har aldrig varit mer mogen. Sällan har galenskaperna synliggjorts så tydligt som nu. Sällan har tystnaden från de som vill upprätthålla det ohållbara varit mer talande än nu. Sällan har det kokat så mycket under ytan som nu. Det är lugnet före stormen. Läs hela nyhetsbrevet >>

Nyhetsbrevet augusti 2022

I nyhetsbrevet för augusti kan du bland annat läsa om följande;

  • Enbart ekonomiska satsningar räcker inte – vi behöver förstå mekanismerna bakom psykisk ohälsan
  • Fler diagnoser löse inte problemet med gängkriminaliteten
  • Det är vi som formar framtiden – nu
  • Det behövs ökad kunskap om skyddade personuppgifter – Tidningen Omtanke
  • Föreläsningen ”Psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning den 6/7 nu tillgänglig på YouTube
  • Föreläsning om om psykisk ohälsa och hållbar återhämtning den 14/7 nu tillgänglig på YouTube
  • Depression inte orsakad av kemisk obalans i hjärnan
  • När ska Sverige ta till sig de mer hållbara perspektiven och de goda exemplen?
  • Sjuksköterskans moral krockar med psykiatrins vardag
  • Min hälsoresa – om olika vägar till hälsa
  • Kommande framträdanden

Läs nyhetsbrevet för augusti månad >>

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila