Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

”Depressioner beror inte på serotoninbrist” – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2022-08-23

Forskning & Framsteg, 2022-08-22

Deprimerade människor får fortfarande höra att deras nedstämdhet beror på ”serotoninbrist i hjärnan”. Det är fel, enligt en färsk genomgång av forskningen. Psykiatrikern Åsa Nilsonne tycker det är märkligt att genomgången ens behöver göras.

Joanna Moncrieff är psykiater och professor i kritisk och social psykiatri vid University College i London. Hon leder en forskargrupp som nyligen har publicerat en systematisk översikt över studier som undersöker sambandet mellan depression och signalämnet serotonin.

Läs mer >>