Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Bild på en allé med träd.

Min hälsoresa – om olika vägar till hälsa – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2022-08-18

Av Miss Connection

När kroppen strejkar, tankarna snurrar och känslorna far åt alla håll – då behöver man hjälp. Och vart söker man sig? Jag sökte mig till sjukvården. Först var det viktigt att poängtera att jag hade fysiska symptom. Det var det här darrande benet och de här svaga, svaga musklerna – så svaga att jag inte kunde gå. Många blodprov och läkarbesök senare fick jag höra ”du är helt frisk”, men så kände jag mig verkligen inte. För mig var det ändå bra att få höra de där orden, för det fick mig att inse att jag hade kommit till vägs ände med sjukvården. Den västerländska sjukvården. Jag frågade en läkare, specialiserad i inre medicin, skulle jag behöva söka mig till en psykiater? Svaret var ömsint och varmt: nej, det här är en reaktion på stress och om du söker dig dit nu kan det ge utslag som senare inte stämmer.

Läs hela inlägget >>