Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Sjuksköterskans moral krockar med psykiatrins vardag – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2022-08-16

Av Lilia Waléus

Som sjuksköterska inom psykiatri arbetar jag ständigt för att balansera arbetsbelastningen mot den typ av omvårdnad jag vill ge. En många gånger omöjlig balans.

Bild på en springande sjuksköterska.

Antingen faller man ihop på grund av viljan och alla oändliga försök att bedriva den typ av omvårdnad man är lärd att utföra eller så blir man tvungen att rädda sig själv på patienternas bekostnad.

Det gör ont att se hur psykisk ohälsa inom psykiatrin blint prioriteras och personen ofta försvinner bakom alla diagnoser och mängder av läkemedel. Etisk kod för sjuksköterskor blir bara en lätt dimma inom psykiatrins väggar. Det finns inte tid och inga resurser. Det finns däremot gamla mönster som är svåra att bryta.

Läs hela inlägget >>