Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Författarnas svar på kritiken mot studien som krossar myten om kemisk obalans som orsak till mänskligt lidande – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2022-07-30

Av: Lasse Mattila

För en vecka sen publicerade vetenskapliga tidsskriften Molecular Psychiatry en brittisk studie som avfärdade teorin om kemisk obalans som orsak till depression. Artikeln har väckt stor uppmärksamhet internationellt och beskrivits bland annat som ett landmärke och en ”game changer” när det gäller förståelsen och behandlingen av depression.

Samtidigt som artikeln lett till otaliga personliga vittnesmål från både läkare och erfarenhetsexperter om hur myten om den kemiska obalansen dominerar inom stora delar av hälso- och sjukvården och övriga samhället, har en grupp brittiska psykiater, varav flera med nära relation till läkemedelsindustrin, riktat kritik mot artikeln.

Nu svarar två av författarna till studien, Joanna Moncrieff och Mark Horowitz, på kritiken. Du finner författarnas svar översatt i sin helhet nedan. Originalartikeln (på engelska) är publicerad 220728 på Mad in America.

Läs artikeln >>