Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Bild på en kvinna sittandes på golvet med ansiktet tryckt i armarna.

Depression inte orsakad av kemiska obalanser i hjärnan – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2022-07-23

Av: Lasse Mattila

Enligt en nyligen publicerad brittisk studie beror depression inte på låga serotoninhalter i hjärnan, så som det länge påståtts. Snarare ligger orsakerna i svåra livsomständigheter och andra psykosociala faktorer.

Nyheten om att depression inte beror på kemiska obalanser i hjärnan har slagit som en bomb i Storbritannien och även fått stor uppmärksamhet internationellt.

Många tror idag att depression beror på kemiska obalanser bland annat i form av låga serotoninnivåer i hjärnan. Detta trots att årtionden av forskning aldrig kunnat påvisa några samband mellan kemiska obalanser och depression.

Nu visar en omfattande brittisk studie som granskat befintliga studier inom området att det är osannolikt att depression skulle bero på kemiska obalanser, snarare på svåra och stressande livsomständigheter.

Läs artikeln >>