Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Bild på gröna plantor som växer. Bild: J. Garget.

Det är vi som formar framtiden – nu

Pensionssparande. Det har jag aldrig skrivit om förut. Egentligen hade jag inte tänkt att göra det nu heller men känner att jag inte kan låta bli. Det som pensionssparande har fått mig att reflektera kring är hur vi som medborgare, kunder och konsumenter kan påverka samhällsutvecklingen. Hur vi formar vår framtid. Med de små besluten i vår vardag. I nuet.

Jag har liksom många andra haft ett pensionssparande genom mina anställningar genom åren. Ett sparande som jag i ärlighetens namn inte har reflekterat alltför mycket kring. Det har liksom bara rullat på. Pension har också känts så avlägsen (och gör det egentligen fortfarande) att det har blivit något abstrakt. Inget som jag gått och tänkt på i vardagen utan sett som något som jag får anledning att tänka på längre fram. Så tänker och känner jag inte längre. Eller ja, pensionen kanske, men inte det som är kopplat till den i form av vardagliga val i nuet. Och de vardagliga valens konsekvenser.

Nästan hälften av Sveriges befolkning vet inte hur pensionssystemet fungerar.[1] Jag tillhör denna halva av befolkningen. Det jag förstått av pensionssparande är att den består av flera delar, däribland

    • Allmän pension
    • Tjänstepension eller avtalspension
    • Eget/privat pensionssparande

Allmän pension

Allmänna pensionen tjänar vi till när vi har inkomst och betalar skatt. Alla som har arbetet eller bott i Sverige får allmän pension. Den grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning.[2]

Tjänstepension eller avtalspension

De flesta (9 av 10, enligt Pensionsmyndigheten) får en tjänstepension av sin arbetsgivare när man har arbete. Ofta är tjänstepensionen en stor del av vår totala pension. Tjänstepensionen bestäms i ett kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationer eller arbetsgivaren tillsammans med fackförbunden. Olika avtal har olika regler för hur sparandet ska gå till.[3]

Beroende på vilken bransch man arbetar inom och vilket tjänstepensionsavtal man tillhör kan man välja hur vissa delar av ens tjänstepension ska placeras. Gör man inga aktiva val hamnar tjänstepensionen ofta i en så kallad traditionell försäkring. Då är det försäkringsbolaget som bestämmer hur våra pengar placeras.

Eget/privat pensionssparande

Eget pensionssparande avser det vi sparar privat till pension, vid sidan av den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Ofta utgör denna del en liten del av den totala pensionen.

Varför skriver jag om pensionssparande?

Man kan verkligen fråga sig varför jag plötsligt skriver om pensionssparande. Vad har det med mina hjärtefrågor, psykisk hälsa/ohälsa, återhämtning och hållbar utveckling, att göra? Det ska jag förklara.

När jag för en tid sen började förstå att mina icke val gällande pensionssparande lett till att valen om hur mina pengar placerades istället gjordes av min bank och de försäkringsbolag som förvaltar pensioner blev jag nyfiken på vad mina pengar egentligen placerades i. Vad mina sparade pengar bidrog till. Det jag då upptäckte när jag började fördjupa mig i detta var en tråkig upptäckt.

Allmänna pensionsfonder

En pensionsfond är en fond som förvaltar medel för ålderspension. I Sverige har det sedan 1960-talet funnits så kallade AP-fonder som under åren kunnat ändra karaktär, inriktning och numrering. De idag vanligaste AP-fonderna är Första, Andra, Tredje, Fjärde och Sjätte AP-fonden. [4]

Första-Fjärde AP-fonden ansvarar för drygt 1600 miljarder av svenska folkets pensionspengar. Fonderna är statliga myndigheter och investerar i en rad företag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring och klimatförändringar. Dessa fonder kan vi idag inte välja bort. [5] Det är nu vi börjar närma oss anledningen till varför det är viktigt att tänka på pensionssparande redan nu.

Det som dina och mina pengar investeras idag i är bland annat 133 av världens mest koldioxidintensiva kol- olje- och gasföretag. De investeras i gruvbolag som förstör miljön och tvingar bort människor från den mark de lever av. De investeras i bolag som i strid med internationell rätt letar efter olja på ockuperad mark. De investeras i jordbruksmark i Brasilien som används för ohållbart exportjordbruk, samtidigt som småbrukare står utan mark. De investeras i palmoljeföretag som gjort sig skyldiga till omfattande skövling av skog i Indonesien och Afrika. De investeras i vapenföretag och bolag inblandade i tillverkning av kärnvapen.[6]

Det är nu jag känner att jag måste skriva om pensionssparande.

När jag läst mer om ämnet har jag även förstått att det svenska pensionssystemet kritiserats inte bara av enskilda individer och ideella organisationer utan även av FN och deras kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.[7] Det som FN kritiserar Sverige för är bland annat just bristande kontrollen av AP-fondernas investeringar.[8]

Allt ovan gäller de allmänna pensionsfonderna som vi inte kan välja bort. Till detta kommer de val av pensionsförvaltare som vi faktiskt kan göra genom vår tjänstepension.

När jag kontaktade min bank

När jag började undersöka hur jag kan påverka valen av hur mina sparade pengar används i samband med pensionssparande hänvisades jag till min bank. När jag tog kontakt med min bank fick jag så småningom prata med en pensionsrådgivare som till synes något besvärad lovade att skicka mig lite mer information om de etiska riktlinjer som banken hade vid förvaltning av mina pensionspengar. Nedan den mailväxling som ägde rum efter detta initiala samtal.


From: Lasse Mattila <lasse@lassemattila.com>Sent: den 14 juli 2022 09:59To: Nilsson, Linda x <linda.nilsson1@seb.se>Subject: Sv: SEB

Hej Linda!

Har nu tittat på den information som du delade genom länk nedan. Kände att det blir mycket information att absorbera och jag är också osäker på om jag förstår allt. Det som jag egentligen söker är ett så etiskt pensionssparande som möjligt (pensionssparande där det inte finns kopplingar till olja/kol/gas; gruvbolag; folkrättsbrott; bolag som exploaterar jordbruksmark, palmolja och soja; vapen; porr; tobak; läkemedel; telekom…). Du som kan era divisioner och lösningar på dina fem fingrar, finns det något som du tror skulle passa utifrån detta?

Allt gott!

Lasse


Från: linda.nilsson1@seb.se <linda.nilsson1@seb.se>Skickat: den 14 juli 2022 10:46Till: Lasse Mattila <lasse@lassemattila.com>Ämne: RE: SEB

Hej,

Vi har inte möjlighet att utföra uppdrag eller besvara frågor via e-post på grund av banksekretess och GDPR-direktiv.

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 0771- 111 800 eller genom att skriva ett säkert meddelande via Mitt SEB på internetbanken.

Vi ber dig att ha mobilt BankID eller digipass tillgänglig när du kontaktar oss

Linda Nilsson
Service & Support, Kundcenter
SEB
Pension & Försäkring


From: Lasse Mattila <lasse@lassemattila.com>Sent: den 16 juli 2022 13:26To: Nilsson, Linda x <linda.nilsson1@seb.se>Subject: Sv: SEB

Hej Linda!

Tack för mailet! Du kan betrakta frågan som allmän fråga och inte kopplat till mitt personliga pensionssparande.

Ser fram emot att höra från dig!

Allt gott!

Lasse


Från: linda.nilsson1@seb.se <linda.nilsson1@seb.se>Skickat: den 18 juli 2022 07:58Till: Lasse Mattila <lasse@lassemattila.com>Ämne: RE: SEB

Hej,

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771- 111 800 eller genom att skriva ett säkert meddelande via Mitt SEB.

Vi ber dig att ha mobilt BankID eller digipass tillgänglig när du kontaktar oss.

Med vänlig hälsning

Linda Nilsson
Service & Support, Kundcenter
SEB
Pension & Försäkring


From: Lasse Mattila <lasse@lassemattila.com>Sent: den 18 juli 2022 22:13To: Nilsson, Linda x <linda.nilsson1@seb.se>Subject: Sv: SEB

Hej Linda!

Tack för mailet! Jag har mig veterligen inga digitala tjänster kopplade till mina engagemang hos er och vore därför tacksam om du kunde besvara min fråga via mail. Har jag missuppfattat vilka tjänster jag har så meddela gärna (tacksam också för en kort introduktion till Mitt SEB som jag aldrig använt) så agerar jag vidare utifrån det sen.

Allt gott!

Lasse


Från: linda.nilsson1@seb.se <linda.nilsson1@seb.se>
Skickat: den 19 juli 2022 07:54
Till: Lasse Mattila <lasse@lassemattila.com>
Ämne: RE: SEB

Hej,

Denna epostadress är inte avsedd för att besvara kundfrågor och därför ber jag dig ställa dina frågor i någon av de kundingångar SEB valt att erbjuda, det vill säga via telefon på 077-11 11 800 eller internetbanken. Mitt SEB når du via seb.se, klicka därefter på Bli kund och följ stegen för att aktivera internetbanken. Ytterligare epostkonversation kommer ej att besvaras. Vänligen respektera detta.

Med vänlig hälsning

Linda Nilsson

Linda Nilsson
Service & Support, Kundcenter
SEB
Pension & Försäkring


Jag har efter mailkonversationen ovan skrivit till Linda och tackat henne för att hon hjälpt mig med beslutet gällande val av bank.

Vad kan vi göra?

Att få relevant information och en dialog kring pensionssparande verkar inte vara lätt. Framför allt inte om man som jag är novis i området. Det jag uppfattat att man kan göra är att läsa på och skaffa sig information om pensionssystemet fungerar och vad man faktiskt kan göra.

En väg till lättbegriplig information är genom kampanjen Schyssta Pensioner. Schyssta Pensioner samlar flera organisationer som vill se nya regler för AP-fonderna så att våra pensionspengar investeras med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och internationella klimatmål.[9]

När det gäller banker och deras efterlevnad av internationella etiska riktlinjer kan man läsa mer om detta genom internationella initiativet Fair Finance Guide som granskar hur hållbart banker investerar och lånar ut pengar. I Sverige granskar organisationen de sju största bankerna samt två mindre banker, Ekobanken och JAK Medlemsbank, som har valt att prioritera hållbarhet i sin verksamhet. Fair Finance Guide publicerar sina granskningsrapporter årligen och rapporterna är öppna och tillgängliga för alla att läsa.

Bild på tabell av svenska bankers hållbarhetslöften. Källa: Fair Finance Guide.

Fair Finance Guide, 2022.

Betydelsen av våra vardagliga val

Vardagen är fylld av små och stora val. Val som vi många gånger gör vanemässigt utan någon större reflektion. Många av de val vi gör påverkar på olika sätt samhället och samhällsutvecklingen, vilket vi inte alltid tänker på.

Vilket utrymme vi har att göra val beror också på våra olika inre och yttre faktorer. När det gäller pensionssparande och de delar av den som vi faktiskt kan välja så förutsätter detta till exempel att vi har ett arbete och en förvärvsinkomst. Andra val, till exempel kring vilken mat vi äter, beror också på vår ekonomiska situation. Att handla ren ekologisk mat är i regel dyrare än att handla konventionellt odlad mat och så vidare.

Det är lätt att glömma i vardagen att våra val utgör delar av den helhet som vi alla är en del av och lever i. Att alla de val som vi gör egentligen är politiska beslut utifrån faktumet att politiken genomsyrar, direkt eller indirekt, de allra flesta livs- och samhällsområden.

Ekonomiska särintressen

Jag har under de senaste åren noterat att de mönster och mekanismer som styr psykiska hälsans område, med läkemedelsindustrin som en dominerande aktör för våra normer och vår syn på psykiskt lidande och hur detta ska bemötas, även gäller inom andra samhällsområden.

Inte sällan är det olika typer av (ekonomiska) särintressen som påverkar våra samhälleliga normer och därmed även samhällsutvecklingen. Vi ser det med livsmedelsindustrin, telekomindustrin, oljeindustri, gruvindustrin, tobaksindustrin och vapenindustrin. För att nämna några.

Det är vi som formar framtiden

Det vi också ofta glömmer är att vi, både enskilt och tillsammans, har möjlighet att påverka både industrier och politiken. Genom våra val och våra beslut i vardagen. I det lilla och i det stora. Genom att gå samman och mobilisera oss blir vi en kraft att räkna med och en maktfaktor som kan påverka samhällsutvecklingen i en mer hållbar riktning än den vi har just nu.

För mig handlar det i första hand inte om pensionen eller pensionssparande. Det handlar om vilket samhälle jag vill bidra till och vara med och skapa. Det handlar om att forma framtiden – nu.

Lasse Mattila

 

[1] Vad är pension egentligen? Monicas pensionsblogg. Pensionsmyndigheten, 2016. https://www.pensionsmyndigheten.se/monicas-pensionsblogg/monicas-pensionsblogg/vad-ar-pension-egentligen.

[2] Allmän pension. Pensionsmyndigheten, 2022. https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/sa-fungerar-pensionen/allman-pension.

[3] Utbetalning av tjänstepension. Pensionsmyndigheten, 2022. https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/tjanstepension/utbetalning-av-tjanstepension.

[4] Pensionsfond. Wikipedia, 2022-07-25. https://sv.wikipedia.org/wiki/Pensionsfond.

[5] Ta ställning. Schyssta Pensioner, 2022-07-25. https://schysstapensioner.se/ta-stallning/.

[6] Vad gör dina pengar? Schyssta Pensioner, 2022-07-25. https://schysstapensioner.se/vad-gor-dina-pengar/.

[7] FN kritiserar svenska pensionsfonder. SvD Näringsliv, 2016-06-28. https://www.svd.se/a/k06OX/fn-kritiserar-svenska-pensionsfonder.

[8] Så funkar det. Schyssta Pensioner, 2022-07-25. https://schysstapensioner.se/sa-funkar-det-schyssta-pensioner/.

[9] Om kampanjen. Schyssta Pensioner, 2022-07-25. https://schysstapensioner.se/om-kampanjen/.