Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Föreläsningen om psykisk ohälsa och hållbar återhämtning den 14/7 nu tillgänglig på YouTube

Torsdagen den 14 juli höll jag ett föredrag arrangerad av Föreningen B.A.R.N. Föredraget, som hette ”Psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning”, finns nu tillgängligt på YouTube.

Om föredraget (på Föreningen B.A.R.N:s hemsida)


B.A.R.N.-snack nr #28 med Lasse Mattila, socionom, föreläsare, opinionsbildare och ordförande i FAP (Föreningen Alternativ till psykofarmaka).

🟢 TEMA
Psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning.

🟣 INNEHÅLL
🔸 Psykisk ohälsa – vad är det?
🔸 Psykiska ohälsans uttryck, omfattning och kostnader
🔸 Att förstå och bemöta psykisk ohälsa
🔸 Risk- och skyddsfaktorer
🔸 Återhämtning: evidensbaserade insatser och relationell omsorg


Se föredraget >>


Lasse