Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Föreläsningen ”Psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning” den 6/7 nu tillgänglig på YouTube

Onsdagen den 6 juli föreläste jag om psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning. Föreläsningen, som arrangerades av politiska partiet Enhet, spelades in och finns nu tillgänglig på Enhets YouTube-kanal.

Den diagnostiserade psykiska ohälsan, liksom förskrivningen av psykofarmaka, har ökat kraftigt i Sverige under de senaste åren. Samtidigt som fler och fler berörs av psykiska ohälsan och dess olika konsekvenser, har dagens dominerande biomedicinska och farmakologiskt inriktade kunskapssyn visat sig vara otillräcklig för förståelsen och behandlingen av fenomenet.

Föreläsningen den 6 juli syftade till att visa på nya, multifaktoriella och kontextuella, perspektiv på psykisk ohälsa, samt till att presentera hållbara evidensbaserade alternativ för återhämtning. Föreläsningen lyftte även upp psykiska ohälsans individuella och samhälleliga aspekter, och innehöll aktuell statistik, fallbeskrivningar, och i både vetenskap och i människors egenupplevda erfarenheter förankrade perspektiv på psykisk ohälsa och återhämtning.

Se föreläsningen >>

Mer information om mina föreläsningar finner du på min hemsida. Där kan du även se kommande öppna föreläsningar.

Allt gott!

Lasse