Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Bild på Cicki Malmström, Lasse Mattila och omslaget till artikeln i Tidningen Omtanke.

Det behövs ökad kunskap om skyddade personuppgifter – Tidningen Omtanke

Tidningen Omtanke, 2022-06-02

Att personer med skyddade personuppgifter röjs beror ofta på myndigheters brister i kunskap och rutiner enligt Jämställdhetsmyndighetens senaste rapport. Utbildningsföretaget Registerskydd Sverige AB håller med och vill öka medvetenheten både hos myndigheter och hos allmänheten om skyddade personuppgifter.

Närmare 26 000 personer lever med skyddade personuppgifter i Sverige i dag. Det är en väldigt brant ökning under de senaste sex åren. Innan dess var siffran under 15 000 och år 1996 var det strax över 6 000.

Orsaken till att en person får skyddade personuppgifter är till största delen på grund av våld i nära relationer, men det kan också bero på tidigare kriminalitet, vittnesskydd, utsatthet i yrkesrollen eller andra hot och trakasserier. En hög andel av de skyddade är barn.

– Alla som hanterar personuppgifter i sin verksamhet har ett ansvar att ha behörig kunskap och fungerande rutiner för hur dessa uppgifter hanteras. Vi ser stora behov av att öka medvetenheten både hos myndigheter och hos allmänheten om skyddade personuppgifter, säger Cicki Malmström, utbildningssamordnare, Registerskydd Sverige AB.

Läs artikeln i sin helhet >>