Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Tillsammans är vi starkare – Nyhetsbrev juni 2022

Läs nyhetsbrevet för juni månad >>

Jag har arbetat med och för utsatta barn och ungdomar och med frågor rörande psykisk ohälsa i över 25 år. Under dessa år har jag fått de bästa av vänner och mött de mäktigaste av fiender. Att arbeta för en grundläggande samhällsförändring, oavsett vilket samhällsområde man verkar inom, kan ibland vara krävande. En förändring sker sällan utan kamp och utan att de som har olika intressen att bevara en ohållbar ordning gör motstånd. Det hör till. Läs hela nyhetsbrevet >>

Nyhetsbrevet juni 2022

I nyhetsbrevet för juni kan du bl.a. läsa om följande;

  • Hopp eller förtvivland – vad förmedlar vi till våra barn?
  • Höstens utbildningar om skyddade personuppgifter nu fastställda
  • En ny utbildningsvideo om nedtrappning av antidepressiva
  • Att trappa ner och sätta ut psykofarmaka
  • Nya översikter ger stöd: Ompröva SSRI-medicineringen av barn
  • Dr. Tomas Ljungberg – AD/HD, och det som inte fick sägas
  • ”Årsrika får behandling utan evidens”
  • Socialstyrelsen ska kartlägga förskrivningen av antidepressiva läkemedel till äldre
  • Traumaresponser eller flertal diagnoser?

Läs nyhetsbrevet för juni månad >>

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila