Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Föredrag om psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning – torsdagen den 14/7

Torsdagen den 14 juli kommer jag att hålla ett föredrag arrangerad av Föreningen B.A.R.N. Föredraget som heter ”Psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning” kommer att ske via digitala plattformen Zoom. Deltagande är kostnadsfritt.

Såhär presenteras föredraget av Susanne Säfström-Markebjer, ordförande i föreningen B.A.R.N.


Välkommen till B.A.R.N.-snack nr #28 med Lasse Mattila, socionom, föreläsare, opinionsbildare och ordförande i FAP (Föreningen Alternativ till psykofarmaka), torsdag 14/7 kl 17.30 via Zoom!

🟢 TEMA
Psykisk ohälsa och vägar till hållbar återhämtning.

🟣 INNEHÅLL
🔸 Psykisk ohälsa – vad är det?
🔸 Psykiska ohälsans uttryck, omfattning och kostnader
🔸 Att förstå och bemöta psykisk ohälsa
🔸 Risk- och skyddsfaktorer
🔸 Återhämtning: evidensbaserade insatser och relationell omsorg

Kvällen syftar till att visa på nya, multifaktoriella och kontextuella, perspektiv att förstå och bemöta psykisk ohälsa på.

🟢 OM LASSE MATTILA
”Jag har arbetat med barn och unga i utsatta livssituationer samt med frågor rörande psykisk ohälsa i över 25 år. Detta bl.a. som skolkurator, socialsekreterare och arbetsledare inom socialtjänsten, samt som enhetschef och handledare inom området för förstärkt jour- och familjehemsvård. Idag arbetar jag i huvudsak som föreläsare i frågor rörande psykisk ohälsa och återhämtning och som nationell utbildare om hanteringen av skyddade personuppgifter.

Under de senaste åren har jag i mitt engagemang för utsatta barn och unga från nära håll fått bevittna de ibland förödande konsekvenserna av den idag dominerande biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosynen. Något som fått mig att inse nödvändighet i främjandet av såväl effektivare, säkrare, som på sikt mer hållbara interventioner vid det vi idag kallar för psykisk ohälsa.

Jag är utbildad socionom, handledare inom psykosocialt arbete, nätverksledare, fysioterapeut och massör, och har även under mina drygt 20 aktiva år inom elitidrotten genomgått ett flertal ledarutbildningar inom idrotten.

Jag arbetar idag som enhetschef samt som föreläsare, författare och opinionsbildare. Jag är även ordförande i Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP), en nationell partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening, vars syfte bl.a. är att bidra till bättre folkhälsa i Sverige. Jag är också ansvarig utgivare och chefredaktör för webbmagasinet Mad in Sweden som är en svensk upplaga av amerikanska vetenskapsjournalistens, Robert Whitakers, prisbelönta motsvarighet i USA” (taget från: https://lnkd.in/eCgTEv2f ).

🟣 Alla är välkomna.

🟠 Det är gratis att deltaga.

🟢 B.A.R.N.-snack spelas in och läggs i efterhand ut på föreningens Youtubekanal: https://lnkd.in/e8wnESMS

🟠 Använd den här länken för att koppla upp dig: https://us02web.zoom.us/j/81379219523


För mer information, kontakta Föreningen B.A.R.N.

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/81379219523.

Lasse