Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Engelskaklasser med fokus på mental hälsa

Jag får mellan 350 och 400 mail i veckan. Flera av dessa är från människor som behöver hjälp i svåra livssituationer. En del av mailen är från människor som uppmärksammat mitt engagemang för frågorna om psykiskt lidande och återhämtning och som vill skapa kontakt, nätverka eller bara berätta om sitt liv och sitt engagemang för samma frågor. Ett mail från den sistnämnda gruppen människor är från Jennifer Helfrand från USA som bland annat arbetar som lärare i engelska.

Jennifer skrev till mig för att uppmärksamma mig om sitt arbete med engelskaklasser med fokus på mental hälsa samt om sitt erbjudande för intresserade att delta. Nedan mailet i sin helhet från Jennifer.

 


 

Proposal for English Classes with a Focus on Mental Health

My name is Jennifer Helfand. I’ve been an English teacher since 2004. I’m creating a pilot program: English classes with a focus on mental health. More detailed information is below. If you have any questions, you can email me directly at jennifer@englishtoinspireyou.com. I’m happy to answer any questions that you have. And I’m happy to hear about what you would like to study. The topics below are just suggestions.

Given the tremendous mental health benefits in language learning, I’d like to create an English program that not only offers a space to practice English, but also to speak about various topics related to what is traditionally called “mental health.” I hope it will also be a space to create cross-cultural connections with students from different countries in each class. Regarding language learning, the focus of the class would be conversation, but it would also include vocabulary, reading, listening, and writing, and a few minutes at the end of every class to review grammar and pronunciation questions.

Classes would take place on Zoom for one or one and a half hours once a week. As this is a pilot program, my proposal is four classes to start. Some possible topics:

    • “Mental health” and “mental illness”: What are different ways to define them? How do you, personally, define “mental health” and “mental illness”?
    • Normality: What is it? How does the concept of it change depending upon the culture and time?
    • Suffering: What are different ways to view suffering? What are different ways to “deal with” suffering?
    • The meaning of life: Why are we here? What’s our purpose? How can our answer to these questions affect our mental health?

Other possible topics: injustice and its role in creating “mental illness”; suicide; the stigma associated with “mental illnesses”/difference in general; pressure; change; the lessons/benefits that can come after and due to an emotional crisis; the concept of “failure”; medication; isolation/loneliness and how to create community; etc.

Cost

The price of the classes will depend on the number of students who enroll. My goal is to have a price under $10 per class per person.

Jennifer Helfrand


 

Vill du komma I kontakt med Jennifer kan du göra detta genom jennifer@englishtoinspireyou.com.

Lasse