Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Bild på midsommarstång och text "Glad midsommar!".

Glad midsommar!

Glad midsommar! Senaste året, från midsommartiden förra året och fram till idag, har varit ett av de mest intensiva åren jag upplevt. Samtidigt som jag känner en enorm tacksamhet över att få jobba med saker som känns meningsfulla och som engagerar har jag periodvis känt dåligt samvete över att jag inte alltid hunnit svara på mail och meddelanden i den takt som jag hade önskat (inte sällan har jag haft mellan 300 och 400 olästa mail i inkorgen, även om jag betar av mailen regelbundet). Har du blivit drabbat av mina långa svarstider så beklagar jag detta, samtidigt som jag känner en förtröstan i att min nya vardagsstruktur ska kunna möjliggöra snabbare svar (jag har alltid läst, och kommer även i fortsättningen att läsa, alla mail och meddelanden jag får).

Att såhär vid en högtid få lite utrymme till reflektion och inre och yttre strukturerande känns välgörande. Ta vara på helgen och var rädda om er själva och varandra. Vi hörs och ses (antingen i verkligheten eller digitalt) snart igen!

Bild på Lasse Mattila i en fåtölj.

Lasse