Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Från mörker till ljus – Lasse Mattilas livsresa – Samtal med Liv

Samtal med Liv, 2022-06-02

När Lasse var två år dog hans pappa. Därefter präglade mammas alkoholmissbruk Lasses tillvaro tills hon dog efter en brand i familjens hus när Lasse var 13 år.

Lasse blev ”vildvuxen”, som han kallar sig. Det som räddade honom var hans barndomsdröm om att bli en duktig fotbollsspelare. Denna dröm förde honom till Sverige och Ljungskile. Han var med i laget när det gick upp i allsvenskan, som blev en turbulent tid då Lasse fick mycket yttre bekräftelse i media och av fotbollsintresserade.

Lasse har alltid haft en upplevelse av något större och universellt som har väglett honom under hela hans liv. Det blev viktigt att utbilda sig först till fysioterapeut och sedan till socionom. I sin yrkeskarriär har han under många år haft fokus på de barn och unga som mår sämst i vårt samhälle. Lasse är i dag ordförande i FAP – föreningen för alternativ till psykofarmaka, vars mål är att bidra till en grundläggande samhällsförändring när det gäller synen på det mänskliga lidandet.

Man förespråkar bland annat medicinfria alternativ vid psykisk ohälsa men hävdar även att vi människor ska ha tillgång till ett större inflytande när det gäller vår egen hälsa.

Det som har förundrat mig mest är den starka drivkraft Lasse har – trots eller tack vare de svåra upplevelser han var exponerad för under sin barndom. I Lasses musik lyser hans själ igenom de låtar han själv skriver och uppträder med och som berör på djupet.

Följ med på Lasses resa och ta del av hans upplevelser som lett till att han även själv tror att han är på väg att fullfölja sin livsuppgift!

Lyssna på poddavsnitet >>

Lasse har skrivit böckerna: Att bygga bärande relationer och Att förebygga livslångt utanförskap

Läs om Lasse på hans hemsida: lassemattila.com