Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Närbild på Lasse Mattila

Varje ärr bär på en historia – Nyhetsbrev maj 2022

Läs nyhetsbrevet för maj månad >>

Varje ärr bär på en historia. En historia som bidrar till att göra oss till de unika älskvärda individer som vi alla är. Varje gång vi delar med oss av våra berättelser läker ärren sakta till ny vävnad. De kanske aldrig försvinner men de kommer att ändra skepnad och få en annan betydelse för oss. Läs hela nyhetsbrevet >>

Nyhetsbrevet maj 2022

I nyhetsbrevet för maj kan du bl.a. läsa om följande;

  • Hopp eller förtvivland – vad förmedlar vi till våra barn?
  • Höstens utbildningar om skyddade personuppgifter nu fastställda
  • En ny utbildningsvideo om nedtrappning av antidepressiva
  • Att trappa ner och sätta ut psykofarmaka
  • Nya översikter ger stöd: Ompröva SSRI-medicineringen av barn
  • Dr. Tomas Ljungberg – AD/HD, och det som inte fick sägas
  • “Årsrika får behandling utan evidens”
  • Socialstyrelsen ska kartlägga förskrivningen av antidepressiva läkemedel till äldre
  • Traumaresponser eller flertal diagnoser?

Läs nyhetsbrevet för maj månad >>

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila