Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

En ny utbildningsvideo om nedtrappning av antidepressiva – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2022-05-30

Nyligen lanserade International Institute for Psychiatric Withdrawal (IIPDW), där även FAP finns representerad, en utbildningsvideo om nedtrappning av antidepressiva läkemedel. Syftet med videon är att stödja både förskrivande läkare och patienter i nedtrappningsprocessen.

Stevie Lewis är kampanjledare och styrelseledamot i IIPDW. Lewis tog antidepressiva (SSRI) i 17 år. En stor del av denna tid försökte hon sluta med preparaten utan att lyckas. Detta på grund av svåra nedtrappningssymtom.

Mark Horowitz är medlem i IIPDW, Clinical Research Fellow i psykiatri vid University College London och North East London NHS Foundation Trust. Han har en doktorsexamen i antidepressiva läkemedels neurobiologi från Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience vid King’s College London. Han har publicerat artiklar om säker nedtrappning av antidepressiva läkemedel i Lancet Psychiatry och är författare till Royal College of Psychiatry:s vägledning för nedtrappning av antidepressiva läkemedel. Han har även en egenupplevd erfarenhet av nedtrappning.

Tillsammans med IIPDW har Lewis och Horowitz skapat en 60 minuters utbildningsvideo för att stödja förskrivare och patienter i nedtrappningsprocessen.

Läs mer och se videon >>