Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Traumaresponser eller flertal diagnoser? – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2022-05-26

Av Bianca X

Jag ser det rätt ofta. Och jag har varit där själv där läkare inom psykiatrin ger patienter flertal diagnoser fastän dessa egentligen är symtom på C-PTSD (komplext PTSD) dvs. traumaresponser. Men eftersom man inte bedriver traumamedveten omsorg ger man patienter med dessa naturliga traumaresponser diagnos efter diagnos.

Det är inte ovanligt att folk får diagnosen PTSD och enligt psykiatrin även har bidiagnoser som till exempel ätstörning, självskadebeteende, GAD (generell ångestsyndrom), panikångestsyndrom, missbruk mm. Dessa patienter har enligt psykiatrin något som heter samsjuklighet dvs. flera diagnoser samtidigt.

Läs hela inlägget >>