Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Flicka - skyddade personuppgifter

Höstens utbildningar om skyddade personuppgifter nu fastställda

Nu har Cicki och jag fastställt höstens utbildningstillfällen för våra grundutbildningar om skyddade personuppgifter.

Vi kommer att fortsätta med våra webbutbildningar om skyddade personuppgifter även efter sommaren. Efter att igår ha planerat utbildningstillfällena för hela hösten är utbildningsplanen nu klar för hela året. Nedan en sammanställning av årets kvarvarande utbildningar.

Maj

  • Fredagen den 20/5 kl. 09.00-12.30; webb

Juni

  • Torsdagen den 2/6 kl. 09.00-12.30; webb
  • Fredagen den 10/6 kl. 09.00-12.30; webb
  • Måndagen den 20/6 kl. 09.00-12.30; webb

Augusti

  • Torsdagen den 4/8 kl. 09.00-12.30; webb
  • Fredagen den 11/8 kl. 09.00-12.30; webb
  • Fredagen den 26/8 kl. 09.00-12.30; webb

September

  • Fredagen den 16/9 kl. 09.00-12.30; webb
  • Torsdagen den 29/9 kl. 09.00-12.30; webb

Oktober

  • Tisdagen den 11/10 kl. 09.00-12.30; webb
  • Torsdagen den 20/10 kl. 09.00-12.30; webb

November

  • Tisdagen den 15/11 kl. 09.00-12.30; webb
  • Fredagen den 25/11 kl. 09.00-12.30; webb

December

  • Tisdagen den 6/12 kl. 09.00-12.30; webb
  • Onsdagen den 14/12 kl. 09.00-12.30; webb

Har du frågor eller funderingar kring utbildningarna, eller om du vill delta i någon av dessa, tveka inte att höra av dig; lasse@lassemattila.com.

Allt gott!

Lasse