Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Bild på Lasse Mattila.

När vi bara har en hammare gör vi allting till spik – Nyhetsbrev april 2022

Läs nyhetsbrevet för april månad >>

För en tid sen företrädde jag en ung vuxen i möte med öppenpsykiatrin. När den unge vuxne vill ha hjälp men inte vill ha mediciner konstaterar läkaren att hon inte förstår. Vidare ställer läkaren sig frågande kring hur hon ska kunna hjälpa den unge vuxne. Tystnaden som uppstår när jag konstaterar att jag inte tror att hon kan det blir väldigt talande. Läs nyhetsbrevet >>

Nyhetsbrevet april 2022

I nyhetsbrevet för april kan du bl.a. läsa om följande;

  • Psykisk ohälsa är funktionella reaktioner på livets påfrestningar
  • Workshop om peer support
  • Här är FAP:s styrelse
  • WHO lanserar e-utbildning för ökad psykisk hälsa
  • Ny avhandling: Svårt för män att söka vård för psykisk psykisk ohälsa
  • Psykiatrins brist på självinsikt
  • Onödiga ’utredningar’ orsaken till psykiatrins långa köer
  • Psykiatrins ansvar…

Läs nyhetsbrevet för april månad >>

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila