Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Alicia – en av många – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2022-04-24

Av Albin Gustavsson

En fiktiv berättelse baserad på verkligheten

Första gången jag träffade Alicia var vid gungorna på skolgården. Det var hennes första skoldag. Det var också första gången jag förstod att hon var speciell. Inte bara i mitt hjärta, men att hon också inte var som andra barn.

Jag hade ramlat av gungan med en kraftig smäll i sanden. Mina händer var blodiga och sandiga. Jag var förtvivlad och grät, men tacksam att ingen annan av barnen hade sett mig. Eller så trodde jag. Alicia hade kommit fram till mig och frågat om hon fick hålla min hand, så skulle det bli bättre.

Läs hela berättelsen >>