Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

”Psykisk ohälsa är funktionella reaktioner på livets påfrestningar”

Idag medverkade jag i Benny Ottossons podd Feel good & Have fun. Bland samtalsämnen fanns psykisk ohälsa, psykiatrisk diagnostisering, psykiatrins utmaningar och möjligheter, förskrivning och nedtrappning av psykofarmaka, elchocksbehandling vid psykisk ohälsa, läkemedelsindustrins påverkan på hälso- och sjukvården samt medicinfria behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa.

Läs mer om och lyssna på poddavsnittet (58 min.) >>