Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Här är vår nya styrelse – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2022-04-06

Lördagen den 26 mars 2022 hade vi årsmötet för 2022. Som alltid var en av punkterna på dagordningen val av styrelse.

Till nya styrelseledamöter för kommande verksamhetsåret valdes psykiatern och psykoterapeuten Johan Stiernstedt; läraren och psykiatrikritiska aktivisten Ann-Kristine Andersson; psykologen, journalisten och musikern Åsa Maj Jonzon; psykologen och författaren Markus Dencker; samt psykologen och föreläsaren Ebba Karlsson. Av tidigare styrelsen omvaldes peer supportern och psykiatrikritiska aktivisten Dunja Grisell; socionomen, psykoterapeuten och handledaren Fanny Marell; barn- och ungdomspsykiatern Stefano Selvani; redovisningskonsulten Lena Wingbro; samt undertecknad.

Läs mer om vår nya styrelse >>