Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Idag deltog vi i WHO:s globala lansering av e-utbildningsprogrammet QualityRights – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, 2022-04-12

Idag medverkade vi på Världshälsoorganisationens, WHO:s, lansering av e-utbildningsprogrammet QualityRights. Ett program som syftar till att förändra attityder och praxis när det gäller psykisk hälsa världen över.

E-utbildningsprogrammet QualityRights, som syftar till att förändra attityder och praxis när det gäller psykisk hälsa, kommer att lanseras globalt med syftet nå alla människor världen över. E-utbildningen är ett verktyg för att bekämpa stigmatisering och diskriminering och för att främja psykisk hälsa, återhämtning och integration i samhället.

Läs hela inlägget >>