Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Psykiatrins brist på självinsikt – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2022-04-09

Av Albin Gustafsson

En vanligt förekommande term som används inom psykiatrin är “sjukdomsinsikt”. Ett ord som ska beskriva hur väl patienten är medveten om att den är “psykiskt sjuk”. Och inte en ovanlig företeelse att få den etiketten då du som patient inte är överens med läkaren, till exempelvis gällande hur ett psykofarmaka påverkat dig.

Utsättningssymtom, som är ett helvete och tortyr för de som har erfarenhet, tolkas av många läkare som saknar kunskap inom området som symptom på psykisk sjukdom. Deras brist på insikt kring psykofarmakas effekter, blir ironiskt nog förvandlat till patientens brist på “sjukdomsinsikt”.

Läs hela artikeln >>