Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

WHO lanserar e-utbildning för ökad psykisk hälsa – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2022-04-07

Tisdagen den 12 april arrangerar Världshälsoorganisationen (WHO) en global lansering av sin e-utbildning QualityRights. En utbildning som syftar till att främja psykisk hälsa, undanröja stigmatisering och främja integration i samhället.

Det råder en global enighet om att rådande attityder och praxis kring psykisk ohälsa måste förändras. Men i länder över hela världen, oavsett inkomstnivå, har det kollektiva responsen på det skriande behovet av förändring varit otillräckligt. Det behöver göras mycket mer. Stigmatisering och diskriminering måste ersättas med hopp, acceptans och integration i samhället. Dessutom måste vården och dess olika tjänster, politik och lagar  återspegla ett personcentrerat, rättighetsbaserat och holistiskt synsätt.

Läs mer om och anmäl dig till WHO:s e-utbildning >>