Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Bild på workshopen på Zoom.

Workshop om peer support nu tillgänglig på vår Youtube-kanal – Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Lördagen den 26/3 arrangerade Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) en workshop om peer support. Nu finns inspelningen från workshopen tillgänglig på FAP:s YouTube-kanal.

Under workshopen berättar Dunja om peer support och dess historia i Sverige och i världen samt om internationella peer support-nätverket Intentional Peer Support (IPS). Ann-Charlotte berättar om sina erfarenheter, om Återhämtningens Hus i Malmö och om verksamhetens bakgrund, nutid och framtid.

Föredragen följs av samtal om bland annat synen på människors lidande, om goda exempel runt om i världen, om behovet av en grundläggande systemförändring i Sverige, samt om peer supports roll och möjligheter för återhämtning från psykisk ohälsa.

Läs mer om och se workshopen om peer support >>