Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Psykiatrins ansvar… – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2022-04-01

Av Bianca X

När alla möjligheter är uttömda och inget har gjort att patienten mår bättre, har vården och psykiatrin ett ansvar att vara uppdaterade enligt den senaste forskning. De ska enligt IVO sedan 2020 hänvisa till vissa andra behandlingsmetoder. En av de är tapping.

Jag är en av de patienter där inga terapier eller läkemedel har hjälpt mig att må bättre. Enligt IVO borde läkarna ta reda på alternativ för mig och rekommendera mig det. Detta har aldrig någonsin hänt. Ingen har någonsin hänvisat mig, nämnt eller rekommenderat tapping. Inom psykiatrin vet de flesta inte ens om vad det är! Amerikanska psykologiförbundet godkänner Tapping-metoden som fortbildning och i många länder används tapping som bl.a. traumabehandling.

Läs hela artikeln >>