Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Bild på Lasse Mattila som står med armarna i kors

Våra röster behövs och gör skillnad – Nyhetsbrev mars 2022

Läs nyhetsbrevet för mars månad >>

Jag har under senaste tiden haft kontakt med arrangörer som berättat att de blivit kontaktade av personer som velat påverka innehållet och budskapen på mina föreläsningar. Det känns både smickrande och olustigt. Smickrande utifrån att det jag står för och pratar om berör och väcker engagemang. Olustigt utifrån att de perspektiv som jag representerar anses av somliga som kontroversiella och rent av oönskade. Läs nyhetsbrevet >>

Nyhetsbrevet mars 2022

I nyhetsbrevet för mars kan du bl.a. läsa om följande;

  • Alternativa perspektiv på barns och ungas psykiska ohälsa – intervju i Ålands Radio & TV
  • Vi behöver nya sätt att se på och bemöta psykisk ohälsa – Tidningen Kurera
  • Hur pratar vi med barnen om det som sker i världen?
  • Vi säker flera att delta i arbetet med artikelserie om patienträttigheter i Sverige
  • Digital konferens om nedtrappning av psykofarmaka
  • Media missar de faktiska orsakerna till BUP-krisen
  • Utan psykofarmaka kom livet tillbaka
  • Ojämlik och tillitsovärdig vård
  • Kommande framträdanden

Läs nyhetsbrevet för mars månad >>

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila