Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Bild på Lasse Mattila och Henrik Lagerberg

Alternativa perspektiv på barns och ungas psykiska hälsa – Ålands Radio & TV

Ålands Radio & TV, 2022-03-10

I stort sett alla rapporter pekar på att behovet av insatser för barns och ungas psykiska hälsa bara växer, men hur vet vi att vi erbjuder rätt typ av hjälp?

Ålands autismspektrumförening och föreningen Reseda har genom ordförande Henrik Lagerberg bjudit in föreläsaren och författaren Lasse Mattila som vill öppna för en diskussion om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn.

Lyssna på intervjun i Ålands Radio & TV >>

Foto: Hans Persson Bru