Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som ofta är normala, eller i alla fall förståeliga, reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika symtom som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykisk ohälsa och dess olika symtom och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för såväl enskilda barn, unga och vuxna, som för samhället och folkhälsan.

/Lasse Mattila

Bild på Dunja Grisell, Fanny Marell och Lasse Mattila

Debatt: “Vi behöver nya sätt att se på och bemöta psykisk ohälsa” – Tidningen Kurera

Kurera, 220309

“Psykisk ohälsa är idag det enskilt största folkhälsoproblemet i Sverige. Ser vi till ökningen av antalet människor med psykiatrisk diagnos måste vi konstatera att det sätt som vi idag ser på och bemöter människors problem är både otillräckligt och kontraproduktivt”, skriver debattörerna Dunja Grisell, Fanny Marell och Lasse Mattila.

Psykisk ohälsa är den enskilt största och snabbast växande orsaken till längre sjukskrivningar i Sverige idag (1) (2), och den totala samhällskostnaden för fenomenet beräknas uppgå till över 200 miljarder kronor årligen (3). Samtidigt som över en miljon människor står på antidepressiv medicin idag (4) är behandlingsutbudet för att avhjälpa människors psykiska lidande mycket ensidigt till förmån för just farmakologiska behandlingar.

Läs hela artikeln i tidningen Kurera >>