Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Bild på Lasse Mattila

Gratis föreläsning x 2 om barns och ungas psykiska välmående

På torsdagen den 10 mars kommer jag att hålla två föreläsningar på Åland. Föreläsningarna kommer även att sändas digitalt. Temat på föreläsningarna är barns och ungas psykiska välmående och hur vi kan bryta och avhjälpa psykisk ohälsa.

För att vi ska kunna hantera och bemöta det vi kallar för psykisk ohälsa behöver vi förstå de bakomliggande orsakssambanden till dess olika uttryck.
Jag vill med föreläsningarna bidra till ökad förståelse för psykisk ohälsa som fenomen, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa en hållbar positiv förändring för oss själva och för våra medmänniskor, barn som vuxna, liksom för samhället och för folkhälsan.
För arrangemanget står Ålands Autismspektrumförening, Reseda och ABF-Åland.

När

Torsdagen den 10 mars kl. 12.30-14.30 samt kl. 18.00-20.00 finsk tid (dvs. 11.30-13.30 resp. 17.00-19.00 svensk tid)

Plats

    • ÅHS konferenscenter: Kl. 12.30-14.30 finsk tid (OBS! 11.30 svensk tid)
    • Ålands Hotell- och restaurangskola: Kl. 18.00-20.00 finsk tid (OBS! 17.00 svensk tid)

Anmälan

Anmälan till info@abfaland.ax tel. +358 400 78 48 71 senast tisdagen den 8 mars kl 15.00 (ange din e-post ifall du vill vara med digitalt vid anmälan).

Har du frågor eller funderingar är du också alltid välkommen att höra av dig till mig på lasse@lassemattila.com eller 0708-22 79 95.

Lasse