Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Bild på Lasse Mattila som står med armarna i kors

Diagnoserna hjälper inte våra barn – Nyhetsbrev februari 2022

Läs nyhetsbrevet för februari månad >>

Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har vi diagnostiserat och sjukförklarat våra barns och ungas känslor och beteenden som vi gör idag. I Sverige är det inte heller bara de psykiatriska diagnoserna som ökar. Det gör även förskrivningen av psykofarmaka. Att vi har barn under fyra år (!) som får antidepressiva läkemedel, antipsykotiska läkemedel, lugnande och ångestdämpande läkemedel, ADHD-läkemedel och sömnmedel, är inget annat än skandalöst. Läs nyhetsbrevet >>

Nyhetsbrevet februari 2022

I nyhetsbrevet för februari kan du bl.a. läsa om följande;

  • Det handlar om mer än skolan
  • Personcentrerad vård en praktisk omöjlighet i avsaknaden av brett utbud av behandlingsalternativ och verklig valfrihet
  • Kontaktannons – söker kompetenta läkare, terapeuter och andra stödpersoner
  • Remissvar på regeringens slutbetänkande Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78)
  • Utbildningarna om skyddade personuppgifter nu fastställda för hela våren
  • Den nya reviderade DSM är på väg – och det är inga goda nyheter
  • Hopp eller förtvivlan – vad förmedlar vi till våra barn?
  • Att sluta med antidepressiva läkemedel
  • Kommande framträdanden

Läs nyhetsbrevet för februari månad >>

Om nyhetsbrevet

Jag har distribuerat mitt månatliga nyhetsbrev sedan 2008. Nyhetsbrevet syftar till att dela nyheter och reportage om frågor kring psykisk hälsa/ohälsa, välfärd, socialt arbete och utbildning, och till att (förhoppningsvis) generera ett mervärde för dig som är intresserad av dessa frågor.

Prenumerera på mina nyhetsbrev och få dessa direkt i din inkorg. Fyll i ditt namn och din mailadress och bekräfta prenumerationen i det mail som du får efter detta.

Din e-postadress kommer enbart att användas till utskick från mig, och kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas till någon annan. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom en länk längst ner på varje nyhetsbrev, alternativt genom att via e-post meddela detta till mig på lasse@lassemattila.com.

Med kärlek och respekt

Lasse Mattila