Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Att sluta med antidepressiva läkemedel – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2022-02-21

Denna artikel är ursprungligen skriven av RxISK Medical Team 2015-02-15. För inledande personliga reflektioner samt för översättningen svarar Sven Ternov (2022).

*****

Jag har själv stått på SSRI i åtskilliga år. Det hjälpte föga så jag ville sluta. Och gjorde det helt fel, alldeles för snabbt. Och drabbades av rejäla abstinenssymtom.

Jag skrev en kritisk artikel om bruket av SSRI som publicerades i Dagens Medicin. Den har ett antal patienter hittat, och sökt mig för stöd och råd i samband med sina önskemål om nedtrappning.

Jag har översatt valda delar av guiden och har fokuserat på de delar som har känts mest relevanta utifrån problematik hos många av de patienter som ringt mig.

Introduktion

I 2014 stod närmare 10 procent av befolkningen i västliga länder på antidepressiva läkemedel. Uppemot 50 procent av dessa har troligen fastnat i ett beroende av läkemedel.

Läs artikeln Att sluta med antidepressiva läkemedel på Mad in Sweden.