Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

hjärta

Kontaktannons – söker kompetenta läkare, terapeuter och andra stödpersoner

Jag blir ofta kontaktad av människor från olika delar av landet som på olika sätt befinner sig i svåra livssituationer. Då jag själv har begränsade möjligheter att engagera mig i fler enskilda fall söker jag nu kompetenta läkare, terapeuter och andra stödpersoner att hänvisa behövande till.

Flera gånger i veckan får jag samtal eller mail från människor som befinner sig i svåra livssituationer, eller som har nära anhöriga som gör det. De flesta som hör av sig har haft en flerårig kontakt med välfärdssamhällets olika aktörer, däribland psykiatrin, utan att de upplevt sig ha blivit hjälpta. En del söker kontakt för sina psykiska och/eller emotionella problem, andra för att få stöd i nedtrappning av psykofarmaka.

Då jag själv har begränsade möjligheter att engagera mig i fler enskilda fall har sedan en tid tillbaka börjat skapa ett nationellt nätverk av kompetenser att kunna hänvisa behövande till. Jag söker nu fler läkare, terapeuter och andra stödpersoner att komplettera nätverket med.

Synen på människan och på lidandets orsaker avgörande för hänvisning

Det som varit och är viktigt för mig om jag ska kunna hänvisa människor vidare är att den/dem jag hänvisar till delar min grundsyn på människan och på psykiskt/emotionellt lidande i tillräckligt hög grad för att jag ska känna mig bekväm med hänvisningen.

Det som varit ett sätt för mig att avgöra huruvida grundsynen stämmer (i tillräckligt hög grad) är att de som uttryckt intresse att vara med i nätverket sympatiserar med andemeningen i två av mina tidigare artiklar i ämnet, samt att de undertecknar internationella ERNI-deklarationen som bygger på idén om att psykiskt/emotionellt lidande inte är liktydigt med sjukdom, dysfunktion, dysreglering eller kemisk obalans.

Arbetar du inom området, eller känner du någon som gör det (antingen som läkare, terapeut eller annan stödkontakt), och delar grundsynen i artiklarna ovan samt känner dig bekväm med att underteckna ERNI-deklarationen, kontakta mig gärna. Jag tar tacksamt emot alla tips (över hela landet)!

För kännedom vill jag också understryka att jag inte har några ekonomiska intressen i hänvisningsförfarandet (som enbart bygger på min vilja att kunna hänvisa behövande vidare till kompetenta resurser). Vad de som hör av sig och de som jag hänvisar till sedan kommer överens om i sina kontakter är upp är helt upp till dem.

Inlägget får delas fritt.❤️

Lasse Mattila
lasse@lassemattila.com
0708-22 79 95