Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Den nya reviderade DSM är på väg – och det är inga goda nyheter – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2022-02-11

Av Sarah Fay – översättning: Lasse Mattila.

Den nyaste reviderade versionen av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) kommer i mars. Om du inte har varit orolig för lanseringen så bör du vara det.

DSM är den bok från vilken alla våra diagnoser för psykisk ohälsa härstammar. Den har funnits sedan 1952, då den innehöll drygt hundra diagnoser och var praktiskt taget okänd. Nu erbjuder den över femhundra diagnoser som läkare ställer så ofta att 46 procent av de amerikanska vuxna och 20 procent av de amerikanska barnen och ungdomarna kommer att få en sådan diagnos under sin livstid.

Den nya reviderade versionen av DSM (DSM-5-TR, där TR står för textrevision) får inte mycket uppmärksamhet, främst för att American Psychiatric Association (APA), den privata organisation som publicerar och tjänar pengar på den, inte offentliggör den. Varför inte? Den förra upplagan (DSM-5) väckte en veritabel uppståndelse. Kritiken sträckte sig från författarnas kopplingar till Big Pharma till hur DSM patologiserade normala tankar, beteenden och känslor och uppfann nya diagnoser, till hur kriterierna hade luckrats upp för att göra det lättare att diagnostisera störningar, till det faktum att det är politiskt käbbel, inte vetenskap, som dikterar vad som anses vara en psykisk sjukdom.

Läs hela artikeln här.