Känslor är inte sjukdomar, störningar eller dysfunktioner. Jag ser att vi i vår samtid har en tendens att patologisera och sjukförklara det som det som egentligen är funktionella reaktioner på livets påfrestningar. Detta leder bevisligen inte till någon hållbar positiv förändring för vare sig oss själva, våra barn och unga, samhället eller folkhälsan.

För att vi ska kunna skapa hållbar positiv förändring behöver vi kunskap om och förståelse för de bakomliggande orsakssambanden till de olika uttryck på lidande som vi upplever eller möter i vår vardag.

Jag vill i mitt arbete bidra till en ökad förståelse för psykiskt lidande och dess olika uttryck och orsakssamband, samt till ökad kunskap om hållbara alternativ till dagens biomedicinska och farmakologiskt inriktade människosyn. Detta för att skapa hållbar positiv förändring för både våra medmänniskor och för samhället.

Vi söker redaktörer och skribenter – Mad in Sweden

Mad in Sweden, 2022-01-22

Av Lasse Mattila

Sedan lanseringen av Mad in Sweden i mars 2019 har webbmagasinets läsarantal ökat stadigt. Vi söker nu fler redaktörer och skribenter att bidra till vårt arbete för en samhällsförändring i frågor om psykisk ohälsa och återhämtning.

Efter en tids täta samarbete mellan undertecknad och amerikanska vetenskapsjournalisten, Robert Whitaker, lanserade vi Mad in Sweden lördagen den 16 mars 2019. Detta för att skapa ett svenskt forum för dem som är intresserade av och vill reformera samhällets syn på och insatser vid psykisk ohälsa. Syftet med webbmagasinet är också att kritiskt granska gällande hälsoparadigm och att bidra till en rik mångfald av röster och erfarenheter i ämnet. Röster som annars inte ges eller får utrymme i den offentliga debatten.

Idag firar vi 500 artiklar och inlägg i debatten

Vi har under de snart gångna tre åren publicerat sammanlagt 499 forskningsartiklar, blogginlägg, personliga berättelser, kulturinslag och nyhetsartiklar från nätet. Denna text som du läser nu är Mad in Swedens 500:e publicering sedan starten.

Vi söker fler redaktörer och skribenter

För att utveckla webbmagasinet vidare söker vi nu både redaktörer och skribenter att delta i vårt arbete. Är du eller någon du känner intresserad av att bistå i webbmagasinets redaktionella arbete eller bidra i debatten genom att skriva en text, kontakta gärna mig på lasse@lassemattila.com.

Som redaktör läser du inskickade texter och tillsammans med övriga redaktionsgruppen bedömer den redaktionella kvalitén liksom innehållets relevans för webbmagasinet inför publicering. I de fall där skribenten inte själv föreslår någon bild till artikeln väljer du också bild ur vår professionella databas för bilder. Du kan också välja relevanta artiklar från nätet för publicering i webbmagasinet.

Som skribent kan du bidra med antingen forksningsartiklar, blogginlägg, personlig berättelse eller dikt. Du finner mer om våra riktlinjer för publicering här.

Vill du vara med eller veta mer om vårt arbete, tveka inte att höra av dig till mig; lasse@lassemattila.com.

Lasse Mattila
Chefredaktör
Mad in Sweden

Du kan finna originalartikeln här.